Slik henger refinansiering og gjeld sammen

Å refinansiere gjeld fra forbrukslån er en fin måte å forbedre sin egen økonomi. I Norge har det vært en oppgang i antallet søknader om denne typen finansiering de siste årene. Høy gjeld med kostbar rente er en bakenforliggende årsak.

Refinansiering betyr at du flytter gjelden fra ett lån til et annet, eller når flere lån og kreditter samles inn i ett enkelt lån.

Alt ettersom hva som refinansieres spares det vanligvis på rentene. Den klassiske situasjonen er når flere små lån, kombinert med gjeld til kredittkortselskaper innfris ved hjelp av et større og billigere lån.

Hensikten er å kutte rentekostnadene

Med få unntak foretas refinansiering for å kutte lånekostnadene. Da er det i så fall som regel snakk om opplåning, for eksempel i forbindelse med pengebehov til oppussing eller andre investeringer.

Refinansiere.net er en norsk sammenligningsportal for tilbud mot refinansiering av gjeld. Den vurderer og kaster terning på mange forskjellige banker og långivere. Fokuset til nettportalen er utelukkende dirigert mot banker som tilbyr lån uten sikkerhet for å slette eksisterende låneforpliktelser.

Siden er strukturert på en enkel måte, der forsiden lister opp en lettfattelig lånekalkulator og informasjon om refinans.

Her kan brukeren endre på ønsket lånebeløp og nedbetalingstid for å se hvilke utslag det gir i terminbeløpet. Sistnevnte er det beløpet man betaler til banken hver måned og består av to deler: avdraget og bankens renteinntekter på refinansieringslånet.

I tillegg finner besøkende mye nyttig informasjon om gjeldssanering og hvordan man kommer seg ut av en betalings/gjeldsknipe.

Se også denne videoen fra Sparebanken Vest om fordelene med å refinansiere:

Totalt kommer besparelsene både fra lavere rentekostnader, og fra færre gebyrer. I tillegg gir ofte en slik refinansiering bedre kontroll og oversikt over økonomien.

Noe flere bør vurdere

Å refinansiere dyr gjeld er noe langt flere burde vurdere, og grepet bør vurderes tidligere enn det som ofte er tilfelle.

Spesielt gjelder det personer som har mange kreditorer på nakken, for eksempel fra små forbrukslån og heftig bruk av kredittkort.

Når betalingsvarslene og purringene begynner å strømme på, er det absolutt på tide å ta grep.

En purring kommer som regel fordi du allerede på dette tidspunktet sliter med høye gjeldsutgifter. Sene betalinger fører bare med seg større problemer, og større kostnader.

Inkasso er ikke nødvendigvis noe hinder

Mange banker opplyser at de ikke aksepterer søkere som har aktive inkassosaker gående. Dette er både riktig og feil.

Først av alt vil nok de fleste innvilge lån som brukes til refinansiering av dyr og problematisk gjeld, så fremt andre forhold tilsier at du kan betjene lånet. Dette fordi du viser initiativ til å ville rydde opp i økonomien.

Bankene har i tillegg ikke noen reell mulighet til å sjekke hvilke inkassosaker du har. Misligholdt gjeld registreres med betalingsanmerkninger først 30 dager etter at kreditor har iverksatt rettslig pågang. Med det sagt, du plikter uansett til å oppgi riktige opplysninger på slike spørsmål.

Når du får betalingsanmerkning er det for sent

Har saken imidlertid gått så langt at en betalingsanmerkning er registrert, får du avslag på søknaden i så godt som alle banker.

Unntakene er de få aktørene som tilbyr lån til refinansiering med sikkerhet. For å få slike lån må du eie din egen bolig eller annen relevant eiendom, eventuelt stille med kausjonist.

Kan du ikke det er eneste utvei å få betalt hele gjelden som betalingsanmerkningen gjelder. Deretter skal anmerkningen slettes. Så snart du står uten anmerkninger i registrene til kredittopplysningsbyråene, kan du søke om å refinansiere eventuell resterende gjeld.

Utvid lånet

Du kan refinansiere enten med eller uten sikkerhet, og her finner du de billigste tilbudene. Har du bolig og boliglån, der det fortsatt er rom får å få utvidet lånet (bankene låner inntil 85% av boligens verdi), vil dette normalt være den billigste løsningen.

Bankene må vurdere om du vil klare de ekstra utgiftene, noe du normalt gjør fordi du faktisk reduserer de totale betalingsforpliktelsene.

Alternativet for de som ikke har bolig å stille som pantesikring, er usikrede forbrukslån. Rentene her er dyrere, men i mange tilfeller kommer man bedre ut økonomisk enn det situasjonen allerede er.

5 ting du må gjøre

Her er en enkel oppskrift om du trenger hjelp til å komme i gang med prosessen for å kvitte deg med dyr gjeld. Det hele krever lite innsats og kan løses i løpet av et par dager.

  • Innhent tilbud fra så mange banker som mulig. Vurder å få hjelp fra en lånemegler.
  • Lån kun det du trenger til å få refinansiert all dyrere gjeld (ikke lån ekstra til forbruk).
  • Prøv å forhandle om enda lavere renter hos den banken du til slutt velger.
  • Be banken foreta innfrielsen av gjelden som refinansieres. Du får instruksjon om hvordan du gir banken fullmakt til dette.
  • Kutt gjeldskostnadene ytterligere ved å betale inn ekstra på lånet du refinansierte, spesielt om dette var et usikret lån. Arv, feriepenger og ekstra lønn gir gode muligheter for dette.

Andre kilder: Kartverket.no – Refinansiering og prioritet

Bruke medlåntaker for å søke om lån

Skal du ta opp forbrukslån uten sikkerhet, kan det være en god idé å låne sammen med en annen person.

Å ha en medlåntaker gir noen klare fordeler, men det er også noen juridiske forhold dere bør være klar over. Medlåntakeren bør heller ikke være hvem som helst.

Her får du forklart alt du trenger å vite om prosessen.

Kortversjonen først

En medlåntaker kalles i noen banker for medlåner. Prinsippet er at to personer tar opp lån sammen. Dette kan være viktig for banker som yter forbrukslån uten sikkerhet, nettopp på grunn av fraværet av krav til pant.

At to personer skal betale tilbake, betyr at banken har lavere risiko. Derfor er det enklere å få lån sammen med en medlåntaker, enn om du søker alene.

Mange blander kortene litt på dette feltet, og tror at en medlåntaker er det samme som kausjonist. Det er det imidlertid ikke.

Ikke det samme som kausjonist

I følge Finansavtaleloven er det et skille mellom låntaker og kausjonist. Låntakeren er såkalt prinsipalt ansvarlig, og kausjonisten er subsidiært ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet.

I praksis vil det si at kausjonistens ansvar inntreffer først dersom låntakeren ikke gjør opp for seg.

En medlåntaker blir ansett som solidarisk ansvarlig. Det vil si at medlåntakeren har et ansvar på et høyere nivå enn kausjonisten. Begge låntakere er like ansvarlige for tilbakebetalingen.

Les dette før du kausjonerer: Hun ble kausjonist for en annen persons lån – uten at banken sa det til henne.

Annerledes ansvarsforhold

Vi kan illustrere forskjellen på kausjonist og medlåntaker ytterligere, ved å se på et konkret eksempel. Tenk deg at du har kausjonist på boliglånet ditt, der belåningsgraden i det du tar opp lånet er 80% av boligens verdi.

Fem år senere har du betalt flittig tilbake (helt alene, for kausjonisten har ikke dette ansvaret), samtidig som boligen har økt i verdi. Belåningsgraden er nå på kun 50% av boligverdien. På dette tidspunktet kan det bli naturlig at kausjonisten løses fra ansvaret, fordi banken har mer enn god nok sikkerhet (de har pant i boligen).

En medlåntaker på et forbrukslån derimot, er ansvarlig for tilbakebetalingen helt til hele gjelden er oppgjort. Om den andre låntakeren går personlig konkurs, faller fra, gir beng, eller hva nå enn årsaken er til at hun eller han ikke kan betale, blir medlåntakeren sittende med hele ansvaret.

Lik rett til pengene

Fordi ansvaret mellom de to låntakerne er likt, er det også naturlig at begge har lik rett til pengene. Dette er viktig å være klar over.

Å be for eksempel broren din om å være medlåntaker, på et lån du selv skal bruke, er ingen god idé. Broren din har ikke bare lik rett til pengene, men han vil også stå registrert med en lik andel av gjelden.

Gjeldsregisteret for usikrede lån og kreditter

Gjelden vil fra sommeren 2019, bli registrert på begge parter dersom du tar opp et forbrukslån med en medlåntaker.

Det nye gjeldsregisteret (egentlig er det 3 registre, men de vil inneholde de samme opplysningene) skal brukes av alle banker og kredittytere. Dersom medlåntakeren i ettertid skal søke om et eget boliglån, vil gjelden fra forbrukslånet innvirke på hvor stort boliglånet kan bli.

Hvem kan være medlåntaker

Det er kun noen få banker som ikke aksepterer medlåntaker. Hos disse må du søke helt på egenhånd, og du vil da bli eneansvarlig for et eventuelt lån du tar opp.

Hos de bankene som aksepterer medlåntakere, er det et skille mellom hvem denne personen kan være.

De strengeste bankene krever at medlåntakeren er ektefellen din, eller samboer i registrert parforhold. Resten aksepterer at medlåntakeren er en venn, kjæreste, eller lignende.

Årsaken til den strenge praksisen hos enkelte banker har med risiko å gjøre.

Mange banker og forbrukerøkonomer fraråder at venner tar opp forbrukslån sammen. Grunnen er at det er større risiko for uenighet om både fordelingen av pengene på lånet, og om tilbakebetalingen av den.

Ektefeller, eller samboere i registrert parforhold, har som regel felles økonomi uansett. Det kan selvsagt oppstå krangel om penger og betaling også blant disse, men risikoen for at det skjer er mye lavere.

Alle vanlige lånekostnader fra et forbrukslån gir rett til skattefradraget for gjeldsrenter. Dette er også mye enklere å forholde seg til for to som er ektefeller, og der den ene er medlåntaker.

Ektefeller kan selv gjøre endringer i skattemeldingen, ettersom hvem de vil skal ha skattefradraget.

Samboere eller venner som låner sammen, må dokumentere med skriftlig avtale dersom de vil endre hvem av de som skal ha hvilken del (eller hele) skattefradraget.

Rentebetingelsene blir ofte bedre

Det er ikke bare enklere å få lån sammen med en medlåntaker. Ofte får disse bedre rentebetingelser enn personer som søker alene om lån. Årsaken er den samme, nemlig det at banken tar mindre risiko.

Rentene på forbrukslån fastsettes alltid på individuell basis, der søkerens betalingsevne og kredittscore bestemmer utfallet. Sikre betalere belønnes med bedre rentebetingelser. Har du medlåntaker, er dere sammenlagt naturligvis sikrere betalere, enn om en av dere søker alene.

Like krav til medlåntakeren

Husk at de kravene som gjelder for personer som søker alene om forbrukslån, også gjelder for medlåntakeren.

Begge må oppfylle kravene til alder, inntekt, bosted/nasjonalitet, og ikke minst kravet til å ikke ha betalingsanmerkning.